Χρηματοδότηση

Πληρωμή για διακοπές

Η πληρωτέα αμοιβή διακοπών είναι ένας λογαριασμός γενικού καθολικού που περιέχει την ευθύνη που ένας εργοδότης πρέπει να πληρώσει στους υπαλλήλους για τον χρόνο διακοπών που έχει κερδίσει αλλά δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί. Το υπόλοιπο σε αυτόν τον λογαριασμό ενημερώνεται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς για να αντικατοπτρίζει προσθήκες στα δεδουλευμένα έξοδα διακοπών, καθώς και τη χρήση των εργαζομένων από τον χρόνο των διακοπών τους. Ο λογαριασμός συνήθως ταξινομείται ως τρέχουσα υποχρέωση.