Χρηματοδότηση

Ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων

Η ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων είναι ένα σύστημα μέτρησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την ενίσχυση της απόδοσης εντός των χρηματοοικονομικών, των πελατών, των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών και των τμημάτων μάθησης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Η υπόθεση πίσω από αυτό το σύστημα είναι ότι μια επιχείρηση πρέπει να έχει καλή απόδοση και στα τέσσερα από αυτά τα τμήματα για να βελτιώσει τη συνολική της απόδοση. Η στρατηγική και οι τακτικές της ομάδας διαχείρισης πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστούν με τις πληροφορίες που παρακολουθούνται στην ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων. Η ιδέα διαφέρει από τα πιο παραδοσιακά συστήματα μέτρησης, καθώς ενσωματώνει μια ποικιλία μη χρηματοοικονομικών μετρήσεων.