Χρηματοδότηση

Αποστολή

Μια αποστολή συμβαίνει όταν ο ιδιοκτήτης των αγαθών τα αφήνει με άλλο μέρος για πώληση. Όταν τα αγαθά τελικά πωληθούν, ο παραλήπτης διατηρεί προμήθεια και πληρώνει στον αποστολέα το υπόλοιπο ποσό. Οι ρυθμίσεις αποστολής είναι σχετικά κοινές για ορισμένους τύπους λιανικών πωλήσεων. Οι διαδικτυακοί ιστότοποι δημοπρασιών είναι μια μορφή ρύθμισης αποστολής, καθώς ένα τρίτο μέρος αναλαμβάνει το ρόλο των πωλήσεων.

Σε μια συμφωνία αποστολής, ο αποστολέας συνεχίζει να κατέχει τα αγαθά έως ότου πωληθούν, επομένως τα αγαθά εμφανίζονται ως απογραφή στα λογιστικά αρχεία του αποστολέα και όχι του παραλήπτη.