Χρηματοδότηση

Αναφορά ημερομηνίας κυκλοφορίας

Η ημερομηνία έκδοσης της αναφοράς είναι η ημερομηνία κατά την οποία ένας ελεγκτής επιτρέπει στον πελάτη να χρησιμοποιήσει την έκθεση του ελεγκτή ως συμπλήρωμα των οικονομικών καταστάσεων του πελάτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο Παρακολούθησης Λογιστικής Δημόσιας Εταιρείας ορίζει έναν μέγιστο αριθμό ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης που έχει ο ελεγκτής για να συμπληρώσει τα έγγραφα ελέγχου για τον σχετικό έλεγχο.