Χρηματοδότηση

Μισθός και περιθώρια

Μισθός και περιθώρια είναι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί σε έναν υπάλληλο. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει όχι μόνο τη βασική αμοιβή, τα μπόνους και τις προμήθειες, αλλά και όλες τις περιθωριακές παροχές, όπως ιατρική ασφάλιση, ασφάλιση ζωής και συνταξιοδοτικές πληρωμές. Κατά την αξιολόγηση πολλών προσφορών εργασίας, ένα άτομο θα πρέπει να συγκεντρώσει ολόκληρο το ποσό του μισθού και περιθώρια προκειμένου να αποκομίσει ένα συγκρίσιμο ποσό αποζημίωσης που προσφέρεται από κάθε υποψήφιο εργοδότη.