Χρηματοδότηση

Έμμεσο οικονομικό ενδιαφέρον

Ένα έμμεσο χρηματοοικονομικό συμφέρον είναι ένα χρηματοοικονομικό συμφέρον που ανήκει επωφελώς μέσω ενός επενδυτικού φορέα ή άλλου διαμεσολαβητή όταν ο δικαιούχος δεν ελέγχει τον διαμεσολαβητή και δεν έχει την εξουσία να εποπτεύει ή να συμμετέχει στις επενδυτικές αποφάσεις του διαμεσολαβητή.

Η ιδέα έχει μεγάλη σημασία για έναν ελεγκτή, όταν αποφασίζει αν είναι σωστά ανεξάρτητος από έναν πελάτη που βεβαιώνει.