Χρηματοδότηση

Καθαρό float

Το net float είναι ο συνδυασμός του float mail, του float επεξεργασίας και του float διαθεσιμότητας, και έτσι αντιπροσωπεύει την πλήρη διάρκεια όλων των τύπων float πληρωμής επιταγής. Το καθαρό float είναι σημαντικό όταν μια επιχείρηση πραγματοποιεί πληρωμές και λαμβάνει πληρωμές κυρίως με επιταγές. Δεν είναι ζήτημα όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το συνολικό ποσό του καθαρού float σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που σχετίζεται τόσο με τις εξερχόμενες όσο και τις εισερχόμενες ταμειακές ροές μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας τα καταβληθέντα κεφάλαια που δεν έχουν αφαιρεθεί ακόμη από τον λογαριασμό από τα κατατεθέντα κεφάλαια αλλά δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί.