Χρηματοδότηση

Η έννοια της επιχειρηματικής οντότητας

Η έννοια της επιχειρηματικής οντότητας αναφέρει ότι οι συναλλαγές που σχετίζονται με μια επιχείρηση πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά από εκείνες των ιδιοκτητών της ή άλλων επιχειρήσεων. Για να γίνει αυτό απαιτείται η χρήση ξεχωριστών λογιστικών αρχείων για τον οργανισμό που αποκλείουν εντελώς τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε άλλης οντότητας ή του ιδιοκτήτη. Χωρίς αυτήν την ιδέα, τα αρχεία πολλαπλών οντοτήτων θα μπορούσαν να αναμειχθούν, καθιστώντας πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τα οικονομικά ή φορολογητέα αποτελέσματα μιας μεμονωμένης επιχείρησης. Ακολουθούν πολλά παραδείγματα της έννοιας της επιχειρηματικής οντότητας:

  • Μια επιχείρηση εκδίδει διανομή 1.000 $ στον μοναδικό μέτοχό της. Πρόκειται για μείωση των ιδίων κεφαλαίων στα αρχεία της επιχείρησης και 1.000 $ φορολογητέου εισοδήματος στον μέτοχο.

  • Ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας αποκτά προσωπικά ένα κτίριο γραφείων και ενοικιάζει χώρο σε αυτήν στην εταιρεία του με 5.000 $ το μήνα. Αυτή η δαπάνη ενοικίου είναι μια έγκυρη δαπάνη για την εταιρεία και είναι φορολογητέο εισόδημα για τον ιδιοκτήτη.

  • Ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης δανείζει 100.000 $ στην εταιρεία του. Αυτό καταγράφεται από την εταιρεία ως υποχρέωση και από τον ιδιοκτήτη ως δάνειο εισπρακτέο.

Υπάρχουν πολλοί τύποι επιχειρηματικών οντοτήτων, όπως αποκλειστικές εταιρικές σχέσεις, εταιρικές σχέσεις, εταιρείες και κυβερνητικές οντότητες.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την ιδέα της επιχειρηματικής οντότητας, όπως:

  • Κάθε επιχειρηματική οντότητα φορολογείται ξεχωριστά

  • Απαιτείται για τον υπολογισμό της οικονομικής απόδοσης και της οικονομικής θέσης μιας οντότητας

  • Απαιτείται κατά την εκκαθάριση ενός οργανισμού, για τον καθορισμό των ποσών των πληρωμών στους διάφορους ιδιοκτήτες

  • Απαιτείται από την προοπτική της ευθύνης, για να εξακριβωθούν τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση νομικής απόφασης κατά μιας επιχειρηματικής οντότητας

  • Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν τα αρχεία μιας επιχείρησης εάν τα αρχεία έχουν συνδυαστεί με εκείνα άλλων οντοτήτων ή / και ατόμων

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found