Χρηματοδότηση

Καταδολίευση

Η εξαπάτηση είναι η πράξη εξαπάτησης ή εξαπάτησης άλλου μέρους. Ένα εγγενές στοιχείο στην πράξη της εξαπάτησης είναι να παρακάμπτει ή να παραβιάζει τους καθιερωμένους κανόνες συμπεριφοράς για να κερδίσει ένα πλεονέκτημα.