Χρηματοδότηση

Εφημερίδα εκταμίευσης μετρητών

Το περιοδικό εκταμίευσης μετρητών είναι μια λεπτομερής καταγραφή των πληρωμών σε μετρητά που πραγματοποιούνται από μια επιχείρηση. Το περιοδικό αναλύει λεπτομερώς κατά την πραγματοποίηση επιταγών και άλλων τύπων πληρωμών, καθώς και τα ποσά που πληρώθηκαν, τα ονόματα των παραληπτών και τους λογαριασμούς που χρεώθηκαν. Αυτό το περιοδικό είναι ένα καλό έγγραφο προέλευσης για την παρακολούθηση των λεπτομερειών σχετικά με τις μεμονωμένες πληρωμές. Οι πληροφορίες στο περιοδικό εκταμίευσης μετρητών συνοψίζονται περιοδικά και διαβιβάζονται στο γενικό καθολικό.