Χρηματοδότηση

Βεβαιωθείτε πελάτης

Ένας πελάτης βεβαίωσης είναι οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα για την οποία πραγματοποιείται μια δέσμευση βεβαίωσης. Ένας ελεγκτής πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τη σχέση με κάθε πελάτη βεβαίωσης προτού αποδεχτεί μια δέσμευση βεβαίωσης, για να διασφαλίσει ότι έχει αποδεκτό επίπεδο ανεξαρτησίας από τον πελάτη.