Χρηματοδότηση

Πλεόνασμα επανεκτίμησης

Το πλεόνασμα αναπροσαρμογής είναι ένας λογαριασμός ιδίων κεφαλαίων στον οποίο αποθηκεύονται τυχόν ανοδικές αλλαγές στην αξία των περιουσιακών στοιχείων του κεφαλαίου. Εάν ένα αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο διατεθεί στη συνέχεια εκτός επιχείρησης, τυχόν εναπομένον πλεόνασμα επανεκτίμησης πιστώνεται στον λογαριασμό των κερδών που διατηρούνται.

Αυτό το πλεόνασμα χρησιμοποιείται μόνο όταν ένας οργανισμός δημιουργεί τις οικονομικές του καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Δεν επιτρέπεται πλεόνασμα επανεκτίμησης για μια εταιρεία που χρησιμοποιεί γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found