Χρηματοδότηση

Εταιρικά γενικά έξοδα

Τα εταιρικά γενικά έξοδα αποτελούνται από το κόστος που προκύπτει για τη διαχείριση της διοικητικής πλευράς μιας επιχείρησης. Αυτά τα κόστη περιλαμβάνουν τις λειτουργίες λογιστικής, ανθρώπινου δυναμικού, νομικού, μάρκετινγκ και πωλήσεων. Όταν προκύπτουν εταιρικά κόστη, θεωρούνται κόστη περιόδου και έτσι χρεώνονται στα έξοδα κατά την πραγματοποίησή τους. Σε αντίθεση με τα εργοστασιακά γενικά έξοδα, τα εταιρικά γενικά έξοδα δεν συσσωρεύονται σε μια ομάδα κόστους και στη συνέχεια κατανέμονται στον αριθμό των παραγόμενων μονάδων.

Η έννοια των εταιρικών γενικών εξόδων είναι κάπως διαφορετική σε μια πολυ-θυγατρική εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, το εταιρικό γενικό κόστος θεωρείται το κόστος λειτουργίας του εταιρικού γονέα. Τα άτομα που εργάζονται στη μητρική οντότητα ασχολούνται με δραστηριότητες όπως ο καθορισμός πολιτικών και διαδικασιών για τις θυγατρικές, η αναφορά ενοποιημένων αποτελεσμάτων και η συμμετοχή σε δραστηριότητες συγχώνευσης και εξαγοράς. Η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να επιλέξει να κατανείμει αυτά τα γενικά έξοδα στις θυγατρικές που ανήκουν στη μητρική εταιρεία, βάσει κάποιου μέτρου δραστηριότητας, όπως οι πωλήσεις ή τα κέρδη των θυγατρικών. Αυτή η λογιστική αντιμετώπιση δεν συνιστάται, καθώς παρακωλύει την αναφερόμενη κερδοφορία των θυγατρικών, κρύβοντας την πραγματική κερδοφορία τους.Μια καλύτερη προσέγγιση είναι το κόστος του εταιρικού γονέα να χρεώνεται αμέσως στα έξοδα χωρίς κατανομή αλλού.

Τα εταιρικά γενικά έξοδα αυξάνουν πάντα το αρχικό σημείο μιας επιχείρησης, επομένως είναι καλή πρακτική να διατηρείται αυστηρός έλεγχος αυτών των δαπανών.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found