Χρηματοδότηση

Ισορροπία γράφημα

Ένα διάγραμμα αλλαγών είναι ένα γράφημα που δείχνει το επίπεδο όγκου πωλήσεων στο οποίο το συνολικό κόστος ισούται με τις πωλήσεις. Οι απώλειες θα προκύψουν κάτω από αυτό το σημείο και τα κέρδη θα κερδίζονται πάνω από αυτό το σημείο. Το γράφημα απεικονίζει τα έσοδα, το σταθερό κόστος και το μεταβλητό κόστος στον κατακόρυφο άξονα και τον όγκο στον οριζόντιο άξονα. Το γράφημα είναι χρήσιμο για την απεικόνιση της ικανότητας μιας επιχείρησης να κερδίζει κέρδος με την υπάρχουσα δομή του κόστους. Ο αναγνώστης μπορεί να δει το επίπεδο πωλήσεων του όγκου μονάδας που απαιτείται για να επιτύχει το νεκρό σημείο και στη συνέχεια πρέπει να αποφασίσει εάν είναι δυνατόν να φτάσει αυτό το επίπεδο πωλήσεων.