Χρηματοδότηση

Δειγματοληψία μπλοκ

Η δειγματοληψία μπλοκ είναι μια τεχνική δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται στον έλεγχο, όπου γίνεται μια διαδοχική σειρά επιλογών. Για παράδειγμα, ένας ελεγκτής επιλέγει να χρησιμοποιήσει δειγματοληψία μπλοκ για να εξετάσει τα τιμολόγια πελατών και σκοπεύει να επιλέξει 50 τιμολόγια. Διαλέγει αριθμούς τιμολογίου 1000 έως 1049. Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ αποτελεσματική, καθώς μπορεί να τραβηχτεί ένα μεγάλο σύμπλεγμα εγγράφων από μία τοποθεσία. Ωστόσο, μια πιο τυχαία μέθοδος επιλογής θα έκανε καλύτερη δουλειά δειγματοληψίας ολόκληρου του πληθυσμού. Όταν χρησιμοποιείτε δειγματοληψία μπλοκ, ο κίνδυνος δειγματοληψίας μπορεί να μειωθεί επιλέγοντας μεγάλο αριθμό ομάδων δειγμάτων.