Χρηματοδότηση

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη είναι το ποσό μιας δαπάνης που η οντότητα επιλέγει να αναγνωρίσει τώρα, προτού έχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ακριβές ποσό της δαπάνης. Για παράδειγμα, μια οικονομική οντότητα καταγράφει τακτικά προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, δικαιώματα πώλησης και ξεπερασμένο απόθεμα. Μια πρόβλεψη θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν είναι πιθανή η εμφάνιση της σχετικής υποχρέωσης και μπορεί εύλογα να εκτιμηθεί το ποσό της δαπάνης.

Μια πρόβλεψη καταχωρείται σε λογαριασμό υποχρέωσης, ο οποίος συνήθως κατατάσσεται στον ισολογισμό ως τρέχουσα υποχρέωση. Το λογιστικό προσωπικό θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση όλων των αναγνωρισμένων προβλέψεων, για να δει εάν πρέπει να προσαρμοστούν.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found