Χρηματοδότηση

Τι κάνει το CPA;

Το CPA είναι πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής και ασχολείται με διάφορους συμβουλευτικούς ρόλους για τους πελάτες του. Αυτοί οι ρόλοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Έλεγχοι και κριτικές . Το πρωταρχικό καθήκον του CPA είναι ο έλεγχος των βιβλίων των πελατών. Εάν οι προκύπτουσες οικονομικές καταστάσεις ενός πελάτη πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης της CPA, η CPA θα εκδώσει τη γνώμη του ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που συνοδεύουν τις καταστάσεις όταν εκδίδονται σε τρίτους. Μια μικρότερη μορφή ελέγχου είναι μια κριτική, την οποία οι πελάτες μπορεί να προτιμούν λόγω του χαμηλότερου κόστους.

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες . Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν από ένα CPA να συμμετάσχει σε μια σειρά από συμβουλευτικές δραστηριότητες, όπως συμβουλές σχετικά με την επάρκεια ενός συστήματος ελέγχων, την περιγραφή πιθανών στρατηγικών επιλογών ή την παροχή βοήθειας στην εγκατάσταση συστημάτων πληροφοριών.

  • Φορολογικές υπηρεσίες . Ένας σημαντικός τομέας εξυπηρέτησης για το CPA είναι να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις φορολογικές στρατηγικές των πελατών, καθώς και να προετοιμάζει τις φορολογικές δηλώσεις τους.

  • Ιατροδικαστική λογιστική . Ορισμένα CPA ειδικεύονται σε εγκληματολογικές λογιστικές υπηρεσίες, όπου ανακατασκευάζουν καταστραφεί οικονομικά αρχεία ή διερευνούν εάν έχουν προκύψει δόλιες δραστηριότητες.

  • Οικονομικός προγραμματισμός . Ένα CPA μπορεί να συμβουλεύει έναν πελάτη με συμβουλές οικονομικού προγραμματισμού, όπως πώς να μεταφέρει μια επιχείρηση σε έναν αγοραστή με το ελάχιστο ποσό βραχυπρόθεσμων φορολογικών επιπτώσεων στον πελάτη. Αυτή η περιοχή μπορεί να επεκταθεί στον προγραμματισμό ακινήτων, έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να κληρονομήσουν περιουσιακά στοιχεία με το ελάχιστο φορολογικό κόστος στους παραλήπτες.

  • Υπηρεσίες δικαστικών διαφορών . Ένα CPA μπορεί να παρέχει μεγάλο μέρος της λεπτομερούς ανάλυσης που απαιτείται από έναν δικηγόρο για να παρουσιάσει μια υπόθεση που κερδίζει στο δικαστήριο. Αυτές οι δεξιότητες απαιτούνται για διευθέτηση διαζυγίου, διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων, διαδικασίες πτώχευσης και ούτω καθεξής. Ένα έμπειρο CPA μπορεί να παρέχει μαρτυρία ως ειδικός μάρτυρας.

Από τις προηγούμενες δραστηριότητες, το μόνο που έχει πιστοποιηθεί ειδικά να κάνει το CPA είναι ο έλεγχος. Όλα τα άλλα είδη μπορούν να παρασχεθούν από άλλα μέρη που δεν είναι πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές. Ωστόσο, ο προσδιορισμός του CPA συνεπάγεται υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εμπειρογνωμοσύνης, καθώς απαιτείται να παρακολουθεί μια συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση σε συνεχή βάση και πρέπει να περνά περιοδικά μια εξέταση δεοντολογίας. Αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να προσελκύσουν πελάτες ακόμη και όταν υπάρχουν ανταγωνιστές εκτός CPA που είναι πρόθυμοι να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες.

Υπάρχουν περιορισμοί στην ικανότητα ενός CPA να παρέχει υπηρεσίες εκτός από την ελεγκτική εργασία σε έναν πελάτη, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση του ότι είναι πολύ στενά συνδεδεμένος με τον πελάτη. Η επιλογή μπορεί να είναι να παρέχουμε μόνο υπηρεσίες ελέγχου ή να παρέχουμε τα πάντα εκτός από υπηρεσίες ελέγχου.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found