Χρηματοδότηση

Λειτουργικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός λειτουργίας είναι μια πρόβλεψη των εσόδων και εξόδων που αναμένονται για μία ή περισσότερες μελλοντικές περιόδους. Ένας προϋπολογισμός λειτουργίας συνήθως διατυπώνεται από την ομάδα διαχείρισης λίγο πριν από την αρχή του έτους και δείχνει τα αναμενόμενα επίπεδα δραστηριότητας για ολόκληρο το έτος. Αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί να υποστηρίζεται από έναν αριθμό θυγατρικών προγραμμάτων που περιέχουν πληροφορίες σε πιο λεπτομερές επίπεδο. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν ξεχωριστοί υποστηρικτικοί προϋπολογισμοί που αφορούν τη μισθοδοσία, το κόστος πωληθέντων αγαθών και το απόθεμα. Στη συνέχεια, τα πραγματικά αποτελέσματα συγκρίνονται με τον προϋπολογισμό λειτουργίας για να προσδιοριστεί η έκταση τυχόν αποκλίσεων από τις προσδοκίες. Η Διοίκηση μπορεί να αλλάξει τις ενέργειές της κατά τη διάρκεια του έτους για να ευθυγραμμίσει τα πραγματικά αποτελέσματα με τον προϋπολογισμό λειτουργίας.

Ο προϋπολογισμός λειτουργίας τείνει να γίνει λιγότερο ακριβής για περιόδους περαιτέρω στο μέλλον. Για να αντισταθμιστεί αυτό το ζήτημα, ορισμένοι οργανισμοί ενημερώνουν τακτικά τον προϋπολογισμό τους βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων πληροφοριών.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found