Χρηματοδότηση

Νόμιμη συγχώνευση

Η νόμιμη συγχώνευση είναι ένας συνδυασμός επιχειρήσεων στον οποίο μία από τις ενωμένες οντότητες συνεχίζει να υφίσταται ως νομική οντότητα. Αυτή η μεταχείριση διαφέρει από μια νομική ενοποίηση, όπου και οι δύο συγχωνευόμενες οντότητες τερματίζονται και αντικαθίστανται από έναν διάδοχο οργανισμό. Μια νόμιμη συγχώνευση είναι η ίδια με μια εξαγορά, όπου μία από τις οντότητες επιβιώνει της συναλλαγής.