Χρηματοδότηση

Περιγραφή εργασίας ταμίας

Περιγραφή θέσης : Ταμίας

Βασική λειτουργία: Η θέση του ταμία είναι υπεύθυνη για την εταιρική ρευστότητα, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Κύριες ευθύνες:

 1. Προβλέψτε θέσεις ταμειακών ροών, σχετικές δανειακές ανάγκες και διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις

 2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη των τρεχουσών επιχειρησιακών και κεφαλαιακών απαιτήσεων

 3. Χρησιμοποιήστε αντιστάθμιση για τον μετριασμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με τα επιτόκια των δανείων της εταιρείας, καθώς και με τις θέσεις συναλλάγματος

 4. Διατηρήστε τις τραπεζικές σχέσεις

 5. Διατηρήστε τις σχέσεις της εταιρείας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

 6. Ρυθμίστε τη χρηματοδότηση μετοχών και τη χρηματοδότηση χρέους

 7. Επενδύστε κεφάλαια

 8. Επενδύστε συνταξιοδοτικά ταμεία

 9. Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τρίτων που χειρίζονται λειτουργίες εξωτερικού που προορίζονται για λογαριασμό της εταιρείας

 10. Συμβουλεύει τη διαχείριση σχετικά με τις πτυχές ρευστότητας του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού της

 11. Παρακολουθήστε την επέκταση της πίστωσης στους πελάτες

 12. Διατηρήστε ένα σύστημα πολιτικών και διαδικασιών που επιβάλλουν επαρκές επίπεδο ελέγχου στις δραστηριότητες του ταμείου

Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο χρηματοοικονομικών ή λογιστικών, καθώς και 10+ χρόνια προοδευτικά υπεύθυνης χρηματοοικονομικής εμπειρίας για μια μεγάλη εταιρεία. Θα πρέπει να έχει πλήρη κατανόηση παραγώγων, αντιστάθμισης, επενδύσεων, διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών και διεθνών ροών κεφαλαίων.

Επιβλέπει: Υπουργείο Οικονομικών

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found