Χρηματοδότηση

Άλλη ολοκληρωμένη βάση λογιστικής

Μια άλλη ολοκληρωμένη βάση λογιστικής (OCBOA) είναι ένα λογιστικό πλαίσιο εκτός GAAP που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων. Παραδείγματα OCBOA είναι η λογιστική βάση σε μετρητά, η τροποποιημένη λογιστική βάση μετρητών και η λογιστική βάση φόρου εισοδήματος. Η χρήση του OCBOA μπορεί να ισχύει όταν απαιτούνται οικονομικές καταστάσεις για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή όταν ο παρασκευαστής θέλει να χρησιμοποιήσει ένα απλούστερο σύστημα από το GAAP που απαιτεί λιγότερες γνωστοποιήσεις. Συχνά, είναι λιγότερο δαπανηρό να χρησιμοποιείτε ένα OCBOA για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found