Χρηματοδότηση

Εμμεσα έξοδα

Το έμμεσο κόστος είναι το κόστος που χρησιμοποιείται από πολλές δραστηριότητες, και επομένως δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί σε συγκεκριμένα αντικείμενα κόστους. Παραδείγματα αντικειμένων κόστους είναι προϊόντα, υπηρεσίες, γεωγραφικές περιοχές, κανάλια διανομής και πελάτες. Αντίθετα, απαιτούνται έμμεσες δαπάνες για τη λειτουργία της επιχείρησης στο σύνολό της. Είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί το έμμεσο κόστος, έτσι ώστε να μπορεί να αποκλειστεί από τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις τιμολόγησης όπου η διοίκηση θέλει να ορίσει τιμές ακριβώς πάνω από το μεταβλητό κόστος των προϊόντων. Το έμμεσο κόστος δεν ποικίλλει σημαντικά εντός ορισμένων όγκων παραγωγής ή άλλων δεικτών δραστηριοτήτων, και επομένως θεωρείται σταθερό κόστος. Παραδείγματα έμμεσων δαπανών είναι:

  • Λογιστικά και νομικά έξοδα

  • Διοικητικοί μισθοί

  • Εξοδα γραφείου

  • Ενοίκιο

  • Έξοδα ασφαλείας

  • Έξοδα τηλεφώνου

  • Βοηθητικά προγράμματα

Παρόμοιοι όροι

Οι έμμεσες δαπάνες που πραγματοποιούνται στις κατασκευαστικές εργασίες είναι γνωστές ως γενικά έξοδα παραγωγής, ενώ οι έμμεσες δαπάνες που πραγματοποιούνται στη γενική και διοικητική περιοχή είναι γνωστές ως διοικητικά γενικά έξοδα.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found