Χρηματοδότηση

Έμμεση εργασία

Η έμμεση εργασία είναι το κόστος οποιασδήποτε εργασίας που υποστηρίζει τη διαδικασία παραγωγής, αλλά η οποία δεν εμπλέκεται άμεσα στην ενεργή μετατροπή των υλικών σε τελικά προϊόντα. Παραδείγματα έμμεσων εργασιακών θέσεων είναι:

  • Επόπτης παραγωγής

  • Αγορά προσωπικού

  • Προσωπικό χειρισμού υλικών

  • Προσωπικό διαχείρισης υλικών

  • Προσωπικό ποιοτικού ελέγχου

Το κόστος αυτών των τύπων έμμεσης εργασίας χρεώνεται στα γενικά εργοστάσια και από εκεί στις μονάδες παραγωγής που κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της έμμεσης εργασίας που σχετίζεται με τη διαδικασία παραγωγής καταλήγει είτε στο τελικό απόθεμα είτε στο κόστος πωληθέντων αγαθών.

Η έμμεση εργασία αναφέρεται επίσης σε πολλούς τύπους διοικητικών θέσεων εργασίας, όπως:

  • Οποιαδήποτε λογιστική θέση

  • Οποιαδήποτε θέση μάρκετινγκ

  • Οποιαδήποτε θέση μηχανικής

Το κόστος αυτών των θέσεων δεν μπορεί να εντοπιστεί σε παραγωγικές δραστηριότητες, και έτσι χρεώνεται στα έξοδα κατά την πραγματοποίησή τους.

Το κόστος και των δύο τύπων έμμεσης εργασίας μπορεί να φορτωθεί πλήρως με το κόστος των παροχών και των φόρων μισθοδοσίας για χρηματοοικονομική ανάλυση ή λογιστική, καθώς αυτά τα πρόσθετα κόστη συνδέονται στενά με τις έμμεσες θέσεις εργασίας.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found