Χρηματοδότηση

Συγκέντρωση μετρητών

Η συγκέντρωση μετρητών είναι η συγκέντρωση των μετρητών σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε έναν μοναδικό κύριο λογαριασμό. Αυτό γίνεται έτσι ώστε τα κεφάλαια να μπορούν να επενδύονται πιο αποτελεσματικά ή να χρησιμοποιούνται για πληρωμές από έναν κεντρικό λογαριασμό.

Η χρήση της συγκέντρωσης μετρητών καθιστά λιγότερο πιθανό τα μετρητά να παραμείνουν αχρησιμοποίητα σε έναν λογαριασμό που δεν κερδίζει τόκους και επίσης επιτρέπει επενδύσεις σε κινητές αξίες που απαιτούν ελάχιστη επένδυση.