Χρηματοδότηση

Αχρησιμοποίητα διατηρούμενα κέρδη

Μη κατασχεθέντα κέρδη εις νέον είναι εκείνα που διατηρούνται κέρδη μιας επιχείρησης που δεν έχουν διατεθεί για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτά τα κεφάλαια μπορούν να κατευθύνονται όπου είναι απαραίτητα, όπως για τη χρηματοδότηση της αγοράς παγίων περιουσιακών στοιχείων, τη χρηματοδότηση αυξήσεων στο κεφάλαιο κίνησης ή τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους. Στους περισσότερους οργανισμούς, κανένα μέρος των διατηρούμενων κερδών δεν διατίθεται. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παρακρατούμενα κέρδη θεωρούνται ακατάλληλα.

Οι επενδυτές επιθυμούν να υπολογίσουν το ποσό των αχρησιμοποίητων διατηρούμενων κερδών προκειμένου να προσδιορίσουν το μέγιστο ποσό χρημάτων που είναι διαθέσιμα για διανομή ως μερίσματα.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found