Χρηματοδότηση

Έσοδα από πράξεις

Τα έσοδα από πράξεις είναι το κέρδος που δημιουργείται από τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Αυτή η ταξινόμηση εισοδήματος αποκλείει κέρδη και ζημίες από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, έσοδα από τόκους, έξοδα τόκων και άλλα έσοδα που δεν σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας. Οι επενδυτές και οι πιστωτές προτιμούν να δουν αυτόν τον αριθμό προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα ενός οργανισμού να κερδίζει χρήματα σε συνεχή βάση.

Για παράδειγμα, μια εταιρεία αναφέρει πωλήσεις 1.000.000 $, κόστος πωλήσεων 650.000 $ και λειτουργικά έξοδα 325.000 $. Τα έσοδα από τις επιχειρήσεις είναι 25.000 $.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found