Χρηματοδότηση

Αλλο εισόδημα

Άλλο εισόδημα είναι το εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τον κύριο στόχο μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής πλυντηρίων κερδίζει έσοδα από ενοικιάσεις από την εκμίσθωση αχρησιμοποίητων χώρων γραφείου σε τρίτο. Αυτό το εισόδημα από ενοίκια θα ταξινομήθηκε ως άλλα έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας. Άλλοι τύποι εσόδων που συνήθως ταξινομούνται ως άλλα έσοδα είναι έσοδα από τόκους, κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων και κέρδη από συναλλαγές σε συνάλλαγμα. Ο ακριβής τύπος συναλλαγής που χαρακτηρίζεται ως άλλο εισόδημα θα διαφέρει ανάλογα με την επιχείρηση.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found