Χρηματοδότηση

Φύλλο εργασίας λογιστικής

Ένα λογιστικό φύλλο εργασίας είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται στο λογιστικό τμήμα για την ανάλυση και τη μοντελοποίηση των υπολοίπων λογαριασμού. Ένα φύλλο εργασίας είναι χρήσιμο για να διασφαλιστεί ότι οι λογιστικές εγγραφές προέρχονται σωστά. Αρκετά παραδείγματα λογιστικών φύλλων είναι τα εξής:

  • Προσαρμογές ισοζυγίου δοκιμής . Το μη προσαρμοσμένο δοκιμαστικό υπόλοιπο για μια περίοδο αναφοράς εξάγεται από το λογιστικό λογισμικό σε ένα υπολογιστικό φύλλο και, στη συνέχεια, προσαρμόζεται στο υπολογιστικό φύλλο για να προσδιορίσει τα αποτελέσματα των πιθανών προσαρμογών εγγραφών. Εάν το αποτέλεσμα είναι σωστό, οι καταχωρήσεις εισάγονται στη συνέχεια στο γενικό καθολικό.

  • Υπόλοιπα λογαριασμού . Ένας λογιστής μπορεί να διατηρήσει μια λεπτομερή καταχώριση σε ένα φύλλο εργασίας του περιεχομένου κάθε λογαριασμού ισολογισμού. Εάν το σύνολο των φύλλων εργασίας δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο του λογαριασμού με το οποίο είναι συνδεδεμένο, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού. Αυτά τα φύλλα εργασίας μπορούν να παρέχονται στους ελεγκτές στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου, ως απόδειξη ότι οι λογαριασμοί του ισολογισμού είναι σωστοί.

Τα λογιστικά φύλλα εργασίας ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα ή ανακρίβειες τύπων, δεδομένου ότι διαχωρίζονται από τη λογιστική βάση δεδομένων και διατηρούνται χειροκίνητα. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να τα ελέγξετε προσεκτικά προτού βασιστείτε στα συνοπτικά σύνολά τους.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found