Χρηματοδότηση

Μέση σταθμισμένη μέθοδος | σταθμισμένο μέσο κόστος

Επισκόπηση μέσης σταθμισμένης μεθόδου

Η μέση σταθμισμένη μέθοδος χρησιμοποιείται για την εκχώρηση του μέσου κόστους παραγωγής σε ένα προϊόν. Το μέσο σταθμικό κόστος χρησιμοποιείται συνήθως σε καταστάσεις όπου:

  • Τα στοιχεία αποθέματος είναι τόσο αναμεμιγμένα που είναι αδύνατο να εκχωρηθεί ένα συγκεκριμένο κόστος σε μια μεμονωμένη μονάδα.

  • Το λογιστικό σύστημα δεν είναι επαρκώς εξελιγμένο για την παρακολούθηση επιπέδων αποθέματος FIFO ή LIFO.

  • Τα στοιχεία αποθέματος είναι τόσο εμπορευματοποιημένα (δηλαδή ταυτόσημα μεταξύ τους) που δεν υπάρχει τρόπος να αντιστοιχίσετε ένα κόστος σε μια μεμονωμένη μονάδα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη σταθμισμένη μέση μέθοδο, διαιρέστε το κόστος των αγαθών που διατίθενται προς πώληση με τον αριθμό των διαθέσιμων προς πώληση μονάδων, που αποδίδουν το μέσο σταθμισμένο κόστος ανά μονάδα. Σε αυτόν τον υπολογισμό, το κόστος των διαθέσιμων προς πώληση αγαθών είναι το άθροισμα της αρχικής απογραφής και των καθαρών αγορών. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε αυτόν τον σταθμισμένο μέσο όρο για να αντιστοιχίσετε ένα κόστος τόσο στο τελικό απόθεμα όσο και στο κόστος πωληθέντων αγαθών.

Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης του σταθμισμένου μέσου κόστους είναι ότι το καταγεγραμμένο ποσό του αποθέματος σε ετοιμότητα αντιπροσωπεύει μια τιμή κάπου μεταξύ των παλαιότερων και νεότερων μονάδων που αγοράστηκαν σε απόθεμα. Ομοίως, το κόστος των πωληθέντων αγαθών θα αντικατοπτρίζει το κόστος κάπου μεταξύ των παλαιότερων και νεότερων μονάδων που πωλήθηκαν κατά την περίοδο.

Η μέση σταθμισμένη μέθοδος επιτρέπεται τόσο βάσει των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών όσο και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Μέσο σταθμισμένο κόστος

Η Milagro Corporation επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη σταθμισμένη μέση μέθοδο για το μήνα Μάιο. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, καταγράφει τις ακόλουθες συναλλαγές:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found