Χρηματοδότηση

Ενδιάμεσος ορισμός μερίσματος

Ένα ενδιάμεσο μέρισμα είναι μια διανομή στους μετόχους που έχει δηλωθεί και καταβληθεί προτού μια εταιρεία προσδιορίσει τα κέρδη της για ολόκληρο το έτος. Τέτοια μερίσματα διανέμονται συχνά στους κατόχους κοινής μετοχής μιας εταιρείας σε τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα ενδιάμεσο μέρισμα σε χαμηλότερο ποσό από το μέρισμα που εκδίδει μετά την κυκλοφορία των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, έτσι ώστε το ενδιάμεσο μέρισμα να μην επηρεάσει την ικανότητά της να λειτουργεί εάν τα ετήσια αποτελέσματα αποδειχθούν χαμηλότερα από το αρχικά αναμενόμενο.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found