Χρηματοδότηση

Μη συστηματικός ορισμός κινδύνου

Ο μη συστηματικός κίνδυνος είναι ένας κίνδυνος που αφορά συγκεκριμένα μια επιχείρηση ή μια βιομηχανία. Η παρουσία μη συστηματικού κινδύνου σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης κινητών αξιών κινδυνεύει από δυσμενείς αλλαγές στην αξία αυτών των κινητών αξιών λόγω του κινδύνου που σχετίζεται με αυτόν τον οργανισμό. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί διαφοροποιώντας τις επενδύσεις κάποιου σε πολλές βιομηχανίες. Με αυτόν τον τρόπο, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με κάθε ασφάλεια στο χαρτοφυλάκιο θα τείνουν να ακυρώνουν ο ένας τον άλλον. Ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση του μη συστηματικού κινδύνου είναι η ευρεία διαφοροποίηση. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής θα μπορούσε να επενδύσει σε τίτλους που προέρχονται από διάφορους κλάδους, καθώς και επενδύοντας σε κρατικούς τίτλους. Παραδείγματα μη συστηματικού κινδύνου είναι:

  • Μια αλλαγή στους κανονισμούς που επηρεάζει έναν κλάδο

  • Η είσοδος ενός νέου ανταγωνιστή σε μια αγορά

  • Μια εταιρεία αναγκάζεται να ανακαλέσει ένα από τα προϊόντα της

  • Έχει διαπιστωθεί ότι μια εταιρεία έχει καταρτίσει δόλιες οικονομικές καταστάσεις

  • Ένα σωματείο στοχεύει σε μια εταιρεία για αποχώρηση εργαζομένων

  • Μια ξένη κυβέρνηση απαλλοτριώνει τα περιουσιακά στοιχεία μιας συγκεκριμένης εταιρείας

Ένας επενδυτής μπορεί να γνωρίζει μερικούς από τους κινδύνους που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εταιρεία ή κλάδο, αλλά υπάρχουν πάντα πρόσθετοι κίνδυνοι που θα εμφανίζονται από καιρό σε καιρό.

Η χρήση διαφοροποίησης θα εξακολουθήσει να θέτει έναν επενδυτή σε συστημικό κίνδυνο, δηλαδή κινδύνους που επηρεάζουν την αγορά στο σύνολό της.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found