Χρηματοδότηση

Λογιστικά έσοδα

Τα λογιστικά έσοδα είναι η κερδοφορία που έχει συγκεντρωθεί χρησιμοποιώντας τη λογιστική βάση της δεδουλευμένης. Γενικά, τα λογιστικά έσοδα είναι η μεταβολή των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς, εξαιρουμένων τυχόν εισπράξεων ή εκταμιεύσεων σε ιδιοκτήτες. Υπολογίζεται επίσης ως έσοδα μείον όλα τα έξοδα.

Τα λογιστικά έσοδα δείχνουν τα αποτελέσματα όλων των επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που ασκεί μια επιχείρηση.

Παρόμοιοι όροι

Τα λογιστικά έσοδα είναι επίσης γνωστά ως καθαρά έσοδα.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found