Χρηματοδότηση

Δημιουργία συνεργασίας

Η φύση μιας εταιρικής σχέσης

Μια εταιρική σχέση είναι μια επιχειρηματική ρύθμιση στην οποία δύο ή περισσότερα άτομα κατέχουν μια οντότητα και μοιράζονται προσωπικά τα κέρδη, τις απώλειες και τους κινδύνους της. Η ακριβής μορφή εταιρικής σχέσης που χρησιμοποιείται μπορεί να προσφέρει κάποια προστασία στους εταίρους. Μια εταιρική σχέση μπορεί να δημιουργηθεί με προφορική συμφωνία, χωρίς καθόλου τεκμηρίωση του διακανονισμού.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης

Όταν χρησιμοποιείται μια προφορική συμφωνία εταιρικής σχέσης, ενδέχεται να υπάρξουν μεταγενέστερες διαφωνίες μεταξύ των ιδιοκτητών σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να δημιουργηθεί ένα γραπτό έγγραφο που αναφέρει τον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων καταστάσεων. Αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Τα δικαιώματα και οι ευθύνες κάθε εταίρου

 • Είτε οι εταίροι ορίζονται ως γενικοί εταίροι ή περιορισμένοι συνεργάτες

 • Οι αναλογίες κερδών και ζημιών εταιρικής σχέσης που θα κατανέμονται σε κάθε συνεργάτη

 • Διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάληψη χρημάτων από την εταιρική σχέση, καθώς και τυχόν περιορισμούς σε αυτές τις αναλήψεις

 • Πώς πρέπει να επιλυθούν οι βασικές αποφάσεις

 • Διατάξεις σχετικά με τον τρόπο προσθήκης και τερματισμού συνεργατών

 • Τι συμβαίνει στα συμφέροντα της εταιρικής σχέσης εάν πεθάνει ένας σύντροφος

 • Τι μέτρα πρέπει να ακολουθήσετε για να διαλύσετε τη συνεργασία

 • Τα ποσοστά των υπολειπόμενων μετρητών που καταβάλλονται στους εταίρους σε εκκαθάριση

Πρόσθετες δραστηριότητες δημιουργίας εταιρικών σχέσεων

Εκτός από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, οι εταίροι πρέπει να συμμετέχουν σε διάφορες άλλες δραστηριότητες σχηματισμού που είναι κοινές για όλους τους τύπους επιχειρήσεων. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν:

 • Καταχωρήστε το όνομα της επιχείρησης

 • Λάβετε έναν αριθμό αναγνώρισης εργοδότη

 • Αποκτήστε τυχόν άδειες που απαιτούνται από κυβερνήσεις στις οποίες η συνεργασία σχεδιάζει να λειτουργήσει

 • Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της συνεργασίας

 • Υποβάλετε μια ετήσια ενημερωτική επιστροφή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων