Χρηματοδότηση

Κοινά προϊόντα

Τα κοινά προϊόντα είναι πολλαπλά προϊόντα που παράγονται με μία μόνο διαδικασία παραγωγής ταυτόχρονα. Αυτά τα προϊόντα υφίστανται αδιαφοροποίητα κοινά κόστη έως ένα σημείο διαχωρισμού, μετά το οποίο κάθε προϊόν υφίσταται ξεχωριστή επεξεργασία. Πριν από το σημείο διαχωρισμού, το κόστος μπορεί να κατανεμηθεί μόνο στα κοινά προϊόντα.