Χρηματοδότηση

Scrip μέρισμα

Μέρισμα scrip είναι νέες μετοχές μετοχών εκδότη που εκδίδονται στους μετόχους αντί μερίσματος. Τα μερίσματα Scrip μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν οι εκδότες έχουν πολύ λίγα διαθέσιμα για να εκδώσουν μέρισμα μετρητών, αλλά εξακολουθούν να θέλουν να πληρώσουν τους μετόχους τους με κάποιο τρόπο. Τα μερίσματα Scrip μπορούν επίσης να προσφερθούν στους μετόχους ως εναλλακτική λύση έναντι του μερίσματος σε μετρητά, έτσι ώστε οι πληρωμές μερισμάτων τους να μεταφέρονται αυτόματα σε περισσότερες μετοχές. Το πλεονέκτημα για τους μετόχους είναι ότι δεν χρειάζεται να πληρώνουν τέλη συναλλαγής, όπως προμήθειες, κατά την απόκτηση νέων μετοχών. Αυτός είναι επίσης ένας μέτριος τρόπος για τον εκδότη αποθεμάτων να εξοικονομήσει χρήματα, χωρίς να πληρώσει μερίσματα σε μετρητά.