Χρηματοδότηση

Διαχειριζόμενα κέρδη

Τα διαχειριζόμενα κέρδη προκύπτουν όταν οι διαχειριστές μιας επιχείρησης χειρίζονται ψευδώς τα αναφερόμενα επίπεδα κέρδους. Η χειραγώγηση έχει σχεδιαστεί συνήθως για να αυξήσει τα κέρδη, ίσως για να βελτιώσει την τιμή μετοχής της επιχείρησης ή για να πληροί τις προϋποθέσεις για δάνειο. Τα κέρδη μπορούν επίσης να προσαρμοστούν προς τα κάτω προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησης. Η διαχείριση των κερδών μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως με την επιτάχυνση ή την αναβολή της αναγνώρισης εσόδων, την προσαρμογή των αποθεματικών εξόδων και την κεφαλαιοποίηση των εξόδων.