Χρηματοδότηση

Ομολογιακό κεφάλαιο

Το χρεωστικό κεφάλαιο είναι ένα δάνειο που ένας οργανισμός εξασφαλίζει με τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτή η κατάσταση είναι πιο συνηθισμένη για μικρότερους οργανισμούς που δεν μπορούν να πείσουν τους δανειστές να τους εκδώσουν χρέος χωρίς κάποια μορφή ασφάλειας.