Χρηματοδότηση

Ορισμός επιστροφών και δικαιωμάτων

Οι επιστροφές και τα δικαιώματα αγοράς είναι ένας λογαριασμός που συνδυάζεται και αντισταθμίζει τον λογαριασμό αγορών σε ένα σύστημα περιοδικού αποθέματος. Ο λογαριασμός περιέχει παρακρατήσεις από αγορές για αντικείμενα που επιστρέφονται σε προμηθευτές, καθώς και παρακρατήσεις που επιτρέπονται από προμηθευτές για αγαθά που δεν επιστρέφονται. Αυτός ο αντίθετος λογαριασμός μειώνει το συνολικό ποσό των αγορών που πραγματοποιήθηκαν, γεγονός που μειώνει επίσης το υπόλοιπο του τελικού αποθέματος.