Χρηματοδότηση

Καθαρή απόσβεσης

Καθαρή απόσβεσης αναφέρεται στο αναφερόμενο ποσό ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου, μη συμπεριλαμβανομένων όλων των συσσωρευμένων αποσβέσεων που χρεώνονται έναντι αυτού. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αναφέρονται χωριστά στον ισολογισμό μιας επιχείρησης, όπου το συνολικό ποσό των παγίων στοιχείων πριν από την απόσβεση αναφέρεται σε ένα στοιχείο γραμμής, ακολουθούμενο από συσσωρευμένες αποσβέσεις, με ένα στοιχείο τρίτης γραμμής που συνδυάζει τα δύο σε ένα «καθαρό από απόσβεση» Στοιχείο γραμμής.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found