Χρηματοδότηση

Βιομηχανικές πρακτικές

Οι βιομηχανικές πρακτικές είναι εκείνα τα λογιστικά ζητήματα που είναι μοναδικά για έναν συγκεκριμένο κλάδο, και τα οποία χρησιμοποιούνται αντί των κανονικών λογιστικών πρακτικών και των αναφορών. Για παράδειγμα, οι οικονομικές καταστάσεις των οργανισμών θα διαφέρουν κάπως εάν ανήκουν στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, των ασφαλίσεων, της ιατρικής περίθαλψης ή των βιομηχανιών κοινής ωφέλειας. Αυτές οι διαφορές επιτρέπονται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, εφόσον δικαιολογούνται οι αποκλίσεις από την κοινή πρακτική.

Συνήθως υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός ασυνήθιστων λογιστικών πρακτικών που σχετίζονται με έναν κλάδο. Αυτές οι πρακτικές καθοδηγούνται από τη μοναδική φύση ενός κλάδου, έτσι ώστε η τήρηση των τυποποιημένων λογιστικών πρακτικών να είναι απαγορευτική ως προς το κόστος και ενδέχεται επίσης να μην οδηγεί σε οικονομικές καταστάσεις που είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found