Χρηματοδότηση

Έλεγχος ντετέκτιβ

Ένας έλεγχος ντετέκτιβ έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει προβλήματα μετά την εμφάνιση τους. Μόλις εντοπιστούν προβλήματα, η διοίκηση μπορεί να λάβει μέτρα για να μετριάσει τον κίνδυνο να εμφανιστούν ξανά στο μέλλον, συνήθως αλλάζοντας την υποκείμενη διαδικασία. Ένα παράδειγμα ελέγχου ντετέκτιβ είναι ο αριθμός των φυσικών αποθεμάτων, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες το πραγματικό απόθεμα είναι χαμηλότερο από αυτό που αναφέρεται στα λογιστικά αρχεία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συμφιλίωση τραπεζών, η οποία μπορεί να εντοπίσει απροσδόκητες αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό.

Ένας έλεγχος ντετέκτιβ θεωρείται λιγότερο στιβαρός από έναν προληπτικό έλεγχο, καθώς ένας προληπτικός έλεγχος διατηρεί τις απώλειες από ποτέ, ενώ ένας έλεγχος ντετέκτιβ μπορεί να οδηγήσει σε αρχικές απώλειες προτού εφαρμοστούν οι διορθωτικές αλλαγές.