Χρηματοδότηση

Συμπίεση κέρδους

Η συμπίεση των κερδών είναι μια μείωση των κερδών για μια χρονική περίοδο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για συμπίεση κερδών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Αυξημένο λειτουργικό κόστος

  • Αυξημένο κόστος χρηματοδότησης

  • Αυξημένοι φόροι

  • Αυξημένος ανταγωνισμός

  • Αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον

  • Αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών που οδηγούν σε μείωση των πωλήσεων

Η συμπίεση των κερδών μπορεί να βλάψει σοβαρά μια εταιρεία, οπότε η διοίκηση πρέπει να προβλέψει τις υποκείμενες αιτίες της και να μετατοπίσει την επιχείρηση σε διαφορετικό τμήμα αγοράς ή γεωγραφική περιοχή ή να υιοθετήσει κάποια άλλη καινοτομία που επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίσει να κερδίζει το συνηθισμένο κέρδος της.