Χρηματοδότηση

Καθαρή λογιστική αξία

Η καθαρή λογιστική αξία αναφέρεται στο τρέχον καταγεγραμμένο υπόλοιπο ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, συμψηφισμένο με το ποσό στον αντισυμβαλλόμενο λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται. Για παράδειγμα, ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο έχει τρέχον καταγεγραμμένο υπόλοιπο 50.000 $ και υπάρχει 10.000 $ συσσωρευμένων αποσβέσεων στον αντίθετο λογαριασμό με τον οποίο συνέδεσε. Αυτό σημαίνει ότι η καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι 40.000 $. Ομοίως, εάν μια υποχρέωση ομολόγου έχει τρέχον καταγεγραμμένο υπόλοιπο 250.000 $ και υπάρχει έκπτωση 20.000 $ για πληρωτέα ομόλογα που συνδέονται με το ίδιο ομόλογο, τότε η καθαρή λογιστική αξία του ομολόγου είναι 230.000 $.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found