Χρηματοδότηση

Ξύσμα

Το Scrap είναι το πλεονάζον άχρηστο υλικό που έχει απομείνει μετά την κατασκευή ενός προϊόντος. Αυτό το υπόλοιπο ποσό έχει ελάχιστη αξία και συνήθως πωλείται για το υλικό περιεχόμενο. Μια επιχείρηση μπορεί να μειώσει την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει με ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία εξοπλισμού παραγωγής, στην αγορά πρώτων υλών επαρκούς ποιότητας και στην εκπαίδευση των εργαζομένων στη σωστή χρήση του εξοπλισμού παραγωγής.