Χρηματοδότηση

Δευτερεύουσα διανομή

Μια δευτερεύουσα διανομή είναι η πώληση μεγάλου αριθμού μετοχών από έναν ή περισσότερους μεγάλους επενδυτές. Η πώληση γίνεται από μια εταιρεία κινητών αξιών και έτσι δεν πραγματοποιείται μέσω χρηματιστηρίου. Τα έσοδα της πώλησης πηγαίνουν στους επενδυτές που κατέχουν το απόθεμα και όχι στην εκδίδουσα οντότητα. Η τιμή στην οποία προσφέρονται οι μετοχές είναι συνήθως κοντά στην τιμή αγοράς των μετοχών. Δεν πρόκειται για νέα έκδοση μετοχών, οπότε ο συνολικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία παραμένει ο ίδιος.