Χρηματοδότηση

Κανονική χωρητικότητα

Η κανονική ικανότητα είναι το ποσό του όγκου παραγωγής που μπορεί λογικά να αναμένεται μακροπρόθεσμα. Η κανονική χωρητικότητα λαμβάνει υπόψη το χρόνο διακοπής που σχετίζεται με δραστηριότητες περιοδικής συντήρησης, προβλήματα πληρώματος και ούτω καθεξής. Κατά τον προϋπολογισμό για το ποσό της παραγωγής που μπορεί να επιτευχθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η κανονική ικανότητα και όχι το επίπεδο της θεωρητικής ικανότητας, καθώς η πιθανότητα επίτευξης της κανονικής ικανότητας είναι αρκετά υψηλή. Το κανονικό επίπεδο χωρητικότητας μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου καθώς ο εξοπλισμός παραγωγής μεγαλώνει, καθώς ο εξοπλισμός απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια συντήρησης.