Χρηματοδότηση

Απογραφή βιβλίων

Το απόθεμα βιβλίων είναι το κόστος αποθέματος στο χέρι, όπως αναφέρεται στα λογιστικά αρχεία ενός οργανισμού. Αυτό το ποσό συγκρίνεται με το πραγματικό απόθεμα που υπάρχει για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ασυμφωνίες στα λογιστικά αρχεία, τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν διαδικαστικά προβλήματα ή προβλήματα ελέγχου που πρέπει να διορθωθούν. Οι διαφορές μεταξύ του αποθέματος βιβλίων και του πραγματικού αποθέματος μπορεί να έχουν διάφορες αιτίες, όπως οι εξής:

  • Η κλοπή αποθεμάτων

  • Αποδείξεις αποθέματος που δεν καταγράφηκαν στα λογιστικά αρχεία

  • Πωλήσεις αποθέματος που δεν καταγράφηκαν στα λογιστικά αρχεία

  • Απόθεμα που έχει καταγραφεί χρησιμοποιώντας λάθος μονάδα μέτρησης

  • Απόθεμα που έχει καταγραφεί χρησιμοποιώντας λάθος αριθμό εξαρτήματος

  • Απόθεμα που εστάλη κατά την αποστολή και αφαιρέθηκε από τα λογιστικά αρχεία