Χρηματοδότηση

Περιγραφή εργασίας λογιστή

Περιγραφή θέσης : Λογιστής

Βασική λειτουργία: Η θέση του λογιστή δημιουργεί οικονομικές συναλλαγές και δημιουργεί αναφορές από αυτές τις πληροφορίες. Η δημιουργία χρηματοοικονομικών συναλλαγών περιλαμβάνει τη δημοσίευση πληροφοριών σε λογιστικά περιοδικά ή λογιστικό λογισμικό από έγγραφα προέλευσης όπως τιμολόγια προς πελάτες, αποδείξεις μετρητών και τιμολόγια προμηθευτή. Ο λογιστής συνδυάζει επίσης λογαριασμούς για να διασφαλίσει την ακρίβειά τους.

Κύριες ευθύνες:

 1. Αγορά προμηθειών και εξοπλισμού όπως εξουσιοδοτείται από τη διεύθυνση

 2. Παρακολούθηση επιπέδων προμήθειας γραφείου και αναδιάταξη ανάλογα με τις ανάγκες

 3. Επισήμανση και παρακολούθηση παγίων στοιχείων

 4. Πληρώστε τα τιμολόγια προμηθευτή εγκαίρως

 5. Λάβετε όλες τις εύλογες εκπτώσεις στα τιμολόγια προμηθευτών

 6. Πληρώστε οποιοδήποτε χρέος καθώς πληρώνεται

 7. Παρακολουθήστε τα επίπεδα χρέους και τη συμμόρφωση με τις συμβάσεις χρέους

 8. Έκδοση τιμολογίων σε πελάτες

 9. Συλλέξτε τους φόρους επί των πωλήσεων από τους πελάτες και τους αποστείλετε στην κυβέρνηση

 10. Βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις εισπράττονται αμέσως

 11. Καταγράψτε τις αποδείξεις μετρητών και πραγματοποιήστε τραπεζικές καταθέσεις

 12. Πραγματοποιήστε μια μηνιαία συμφωνία κάθε τραπεζικού λογαριασμού

 13. Πραγματοποιήστε περιοδικές συμφωνίες όλων των λογαριασμών για να διασφαλίσετε την ακρίβειά τους

 14. Διατηρήστε το μικρό ταμείο μετρητών

 15. Έκδοση οικονομικών καταστάσεων

 16. Παρέχετε πληροφορίες στον εξωτερικό λογιστή που δημιουργεί τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

 17. Συγκεντρώστε πληροφορίες για εξωτερικούς ελεγκτές για τον ετήσιο έλεγχο

 18. Υπολογισμός και έκδοση οικονομικής ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων

 19. Διατηρήστε ένα τακτικό λογιστικό σύστημα αρχειοθέτησης

 20. Διατηρήστε το γράφημα των λογαριασμών

 21. Διατηρήστε τον ετήσιο προϋπολογισμό

 22. Υπολογίστε διαφορές από τον προϋπολογισμό και αναφέρετε σημαντικά ζητήματα στη διαχείριση

 23. Συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις αναφοράς τοπικής, πολιτείας και ομοσπονδιακής κυβέρνησης

 24. Επεξεργασία μισθοδοσίας εγκαίρως

 25. Παρέχετε γραφειοκρατική και διοικητική υποστήριξη στη διοίκηση, όπως απαιτείται

 26. Ακολουθήστε τις λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες

Επιθυμητά προσόντα: Ο υποψήφιος λογιστής πρέπει να έχει πτυχίο συνεργάτη στη λογιστική ή τη διοίκηση επιχειρήσεων ή ισοδύναμη επιχειρηματική εμπειρία, καθώς και γνώση λογιστικής και γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Προτίμηση θα δοθεί σε υποψηφίους με γνώση εργασίας του _____ λογισμικού πακέτου λογισμικού. Πρέπει να είναι πολύ λεπτομερείς.

Επιβλέπει: Κανένα

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found