Χρηματοδότηση

Εκτιμώμενο κόστος

Το εκτιμώμενο κόστος είναι η προβολή του ποσού του κόστους που θα προκύψει για την κατασκευή ενός προϊόντος ή την κατασκευή κάτι. Αυτό το ποσό προέρχεται από τη διαδικασία προϋπολογισμού κεφαλαίου για ένα εσωτερικό έργο ή ως μέρος μιας προσφοράς πώλησης κατά την απόπειρα πώλησης σε πελάτη. Το μέρος που εκδίδει το εκτιμώμενο κόστος μπορεί να κρατηθεί στο ποσό της προβολής σύμφωνα με τους όρους μιας σύμβασης σταθερής τιμής.