Χρηματοδότηση

Στρατηγική διείσδυσης

Η στρατηγική διείσδυσης είναι η ιδέα της επιθετικής δράσης για την επέκταση του μεριδίου ενός ατόμου στις συνολικές πωλήσεις σε μια αγορά. Ο προκύπτων αυξημένος όγκος πωλήσεων συνήθως επιτρέπει σε μια επιχείρηση να παράγει αγαθά ή να αποκτά εμπορεύματα με χαμηλότερο κόστος, επιτρέποντας έτσι σε αυτήν να παράγει υψηλότερο ποσοστό κέρδους. Επίσης, καθώς ο οργανισμός αποκτά μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αυτό μειώνει τις πωλήσεις των ανταγωνιστών του, αναγκάζοντας ενδεχομένως ορισμένους να εγκαταλείψουν την αγορά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε μια στρατηγική διείσδυσης. Οι πιο κοινές εναλλακτικές είναι οι εξής:

  • Μείωση τιμής . Η πιο κοινή στρατηγική διείσδυσης είναι απλώς η μείωση των τιμών. Εάν οι πελάτες είναι ευαίσθητοι στις τιμές, θα ανταποκριθούν αγοράζοντας περισσότερα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση λειτουργεί μόνο εάν οι προσφορές της θεωρούνται τουλάχιστον ότι έχουν το μέσο επίπεδο ποιότητας των ανταγωνιστικών προσφορών. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι καλή όταν οι ανταγωνιστές μπορούν εύκολα να ταιριάξουν ή να υπερβούν τις χαμηλότερες τιμές της εταιρείας, ξεκινώντας έτσι έναν πόλεμο τιμών. Επίσης, οι χαμηλότερες τιμές ενδέχεται να μειώσουν τις αντιλήψεις των πελατών για την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών μιας εταιρείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να επιτευχθεί επιστροφή σε υψηλότερες τιμές αργότερα.

  • Βελτίωση όρων . Μια εταιρεία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερους όρους πληρωμής ή μια πιο γενναιόδωρη πολιτική επιστροφής προϊόντων. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει πιθανώς στην εταιρεία να αυξήσει τις πωλήσεις από τους πιο οικονομικά ασταθείς πελάτες σε μια αγορά και μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες επισφαλών χρεών. Απαιτεί επίσης περισσότερη χρηματοδότηση για την πληρωμή απαιτήσεων που εκκρεμούν για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

  • Διευρυμένο μάρκετινγκ . Μια εταιρεία μπορεί να δαπανήσει περισσότερα κεφάλαια μάρκετινγκ για τη βελτίωση της επωνυμίας των προϊόντων της. Εάν συνδυαστεί με καμία αύξηση των τιμών των προϊόντων, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αντίληψη ότι οι προσφορές μιας εταιρείας είναι μια συμφωνία, με αποτέλεσμα επιπλέον μερίδιο αγοράς.

  • Διαφοροποίηση προϊόντων . Μία από τις καλύτερες στρατηγικές διείσδυσης είναι η διαφοροποίηση προϊόντων, όπου μια εταιρεία δημιουργεί νέα προϊόντα που είναι ιδιαίτερα διαφορετικά και καλύτερα από αυτά των ανταγωνιστών. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να ανταποκριθούν οι ανταγωνιστές, δίνοντας μια επιχείρηση τον χρόνο να συγκεντρώσει περισσότερο μερίδιο αγοράς.

  • Κανάλι διανομής επέκτασης . Μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από νέους τρόπους με τους οποίους να πουλήσει τα αγαθά της σε μια αγορά, απευθύνοντας έτσι ένα μεγαλύτερο κοινό. Για παράδειγμα, η διανομή θα μπορούσε να γίνει μέσω του Διαδικτύου, των καταστημάτων λιανικής και των πωλητών δρόμου. Εάν οι ανταγωνιστές δεν πωλούν μέσω ενός από αυτά τα κανάλια, μια εταιρεία μπορεί να κερδίσει μερίδιο αγοράς για όσο διάστημα δεν υπάρχει απάντηση σε αυτήν τη στρατηγική.

Από τις προηγούμενες στρατηγικές, η χρήση μειώσεων τιμών και βελτίωσης όρων τείνει να έχει τα πιο εφήμερα αποτελέσματα, καθώς μπορούν εύκολα να ταιριάζουν από τους ανταγωνιστές. Η διαφοροποίηση με το μάρκετινγκ, τα προϊόντα και τα κανάλια διανομής τείνει να έχει πιο μακροχρόνια αποτελέσματα.

Παρόμοιοι όροι

Η στρατηγική διείσδυσης είναι επίσης γνωστή ως στρατηγική διείσδυσης στην αγορά .

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found